[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: passar de paquets instal.lats localment a repositoris estàndard?sobre el que comentes de veure les versions disponibles:

M'ha sorprés que cap eina m'ensenyés els paquets del repositori de testing quan tinc instal.lada una versió d'un altre repositori. Estaria bé una eina que em deixes veure les diferents versions d'un mateix programa que tinc disponible a varis repositoris, quan ja tinc aquest paquet instal.lat.

si t'he entès bé, pots fer-ho amb "apt-cache policy <paquet>"

salut!!

Reply to: