[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: passar de paquets instal.lats localment a repositoris estàndard?2014-02- 5, 15:13 (+0100); Pere Nubiola Radigales escriu:
> La resposta es que si que els actualitza. M'ha pasat mes duna vegada amb
> un paquet modificat per mi i instal·lat a ma

Confirmo que els actualitza.  L'únic problema és que els paquets que
instal·les a mà queden marcats com a "instal·lats manualment" i això vol dir
que la funció "autoremove" de l'apt-get no els considera desinstal·lables.

Per altra banda, quan esborres un repositori del sources.list és recomanable
crear una nova base de dades de paquets disponibles, si no pot passar que
l'apt intenti instal·lar paquets que no existeixen:

cp /var/lib/dpkg/available ~/available.bak
dpkg --clear-avail
apt-get update


Reply to: