[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problema de disc - sectors defectuosos?12-11-2013, 23:20 (+0100); Josep Lladonosa escriu:
> 2013/11/12 Ernest Adrogué <nfdisco@gmail.com>
> 
> > 12-11-2013, 21:44 (+0100); ETEEEEEEE escriu:
> > > Pregunto per ignorància...
> > > Quan un disc comença a tenir sectors defectuosos no és millor canviar-lo
> > > ipso facto per tal de no perdre dades si s'acaba d'"arreglar" el disc i
> > no
> > > es pot recuperar res ?
> >
> > Depèn... si no has marcat els sectors defectuosos a l'hora de formatar el
> > disc (com és el cas) pot ser que et vagis trobant els sectors dolents a
> > mesura que vas utilitzant el disc.
> >
> > El que m'estranya és que ara estan marcats i en segueix trobant...
> >
> 
> Si un fabricant fa proves exhaustives per determinar que un sector és
> defectuós (suposem que es fan 100 escriptures i algun error ja determina
> que és defectuós) es pot donar el cas que algun d'aquests sectors superi la
> formatació, però que en el seu ús, per exemple en la desena escriptura,
> falli. Si la llista de sectors és nombrosa, la probabilitat que apareguin
> sectors creix.
>
> Una observació: però amb els discos actuals, no s'encarreguen ells mateixos
> del tema de sectors defectuosos? La llista del fabricant amb sectors
> defectuosos fa anys que no l'he vista (s'usava en les formatacions a baix
> nivell) i en formatar ja no s'usa ara (crec). De fet, ara aquesta llista
> queda integrada dins el mateix disc i la gestiona la mateixa controladora
> interna del disc gràcies a disposar d'un grup de sectors "bons" que poden
> substituir als que van fallant en cas d'errors.

Hi dues llistes. Una llista és la que generes amb un programa com el
fsck.ext4:

 -c   This option causes e2fsck to use badblocks(8) program to do a
     read-only scan of the device in order to find any bad blocks.
     If any bad blocks are found, they are added to the bad block
     inode to prevent them from being allocated to a file or direc‐
     tory. If this option is specified twice, then the bad block
     scan will be done using a non-destructive read-write test.

Si he fet fsck.ext4 -c, i al cap de 48 hores em trobo un error a causa d'un
sector dolent, dedueixo que vol dir que aquest sector defectuós acaba
d'aparèixer durant les últimes 48 hores, no?

A part el disc té el seu propi mecanisme per gestionar sectors defectuosos,
aquí està una mica explicat:
http://www.sj-vs.net/forcing-a-hard-disk-to-reallocate-bad-sectors/

El que no sé és si la gestió que fa el disc és independent de la del
software.

> 
> Perquè una (altra) explicació a la situació seria que el "grup" de sectors
> "bons" s'acabi (la llista de sectors defectuosos ha anat creixent fins al
> límit) i ja no se'n poden substituir més és aleshores quan els usuaris
> comencem a detectar els errors. Aleshores sí que cal canviar el disc, i
> tant.

Podria ser... De totes maneres els errors són de lectura. El que sembla que
passa és que escriu en un sector sense donar cap error, però en canvi dóna
error al cap d'una estona quan intenta llegir el sector.

Salut.


Reply to: