[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problema de disc - sectors defectuosos?Seguin les instruccions d'aquesta plana[1] he provat de llegir un sector
problemàtic

root@doriath:/home/ernest# dmesg |tail
[150941.840396] Sense Key : Medium Error [current] [descriptor]
[150941.840400] Descriptor sense data with sense descriptors (in hex):
[150941.840403]         72 03 11 04 00 00 00 0c 00 0a 80 00 00 00 00 00 
[150941.840413]         0d 62 1d 67 
[150941.840419] sd 2:0:0:0: [sda]  
[150941.840423] Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[150941.840427] sd 2:0:0:0: [sda] CDB: 
[150941.840429] Read(10): 28 00 0d 62 1a 3e 00 03 e0 00
[150941.840439] end_request: I/O error, dev sda, sector 224533863
[150941.840484] ata3: EH complete
root@doriath:/home/ernest# hdparm --read-sector 224533863 /dev/sda

/dev/sda:
reading sector 224533863: succeeded
667b 87c8 9d93 5309 0ad9 c8b6 3955 a490
96e3 c94b ab16 38a2 b9f7 4cb5 1c59 9da6
...

Ara el llegeix correctament??? És com si fallés de forma aleatòria. A veure
si aguanta o va a pitjor...

[1] http://www.sj-vs.net/forcing-a-hard-disk-to-reallocate-bad-sectors/


Reply to: