[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problema de disc - sectors defectuosos?


2013/11/12 Ernest Adrogué <nfdisco@gmail.com>
12-11-2013, 21:44 (+0100); ETEEEEEEE escriu:
> Pregunto per ignorància...
> Quan un disc comença a tenir sectors defectuosos no és millor canviar-lo
> ipso facto per tal de no perdre dades si s'acaba d'"arreglar" el disc  i no
> es pot recuperar res ?

Depèn... si no has marcat els sectors defectuosos a l'hora de formatar el
disc (com és el cas) pot ser que et vagis trobant els sectors dolents a
mesura que vas utilitzant el disc.

El que m'estranya és que ara estan marcats i en segueix trobant...

Si un fabricant fa proves exhaustives per determinar que un sector és defectuós (suposem que es fan 100 escriptures i algun error ja determina que és defectuós) es pot donar el cas que algun d'aquests sectors superi la formatació, però que en el seu ús, per exemple en la desena escriptura, falli. Si la llista de sectors és nombrosa, la probabilitat que apareguin sectors creix.

Una observació: però amb els discos actuals, no s'encarreguen ells mateixos del tema de sectors defectuosos? La llista del fabricant amb sectors defectuosos fa anys que no l'he vista (s'usava en les formatacions a baix nivell) i en formatar ja no s'usa ara (crec). De fet, ara aquesta llista queda integrada dins el mateix disc i la gestiona la mateixa controladora interna del disc gràcies a disposar d'un grup de sectors "bons" que poden substituir als que van fallant en cas d'errors.

Perquè una (altra) explicació a la situació seria que el "grup" de sectors "bons" s'acabi (la llista de sectors defectuosos ha anat creixent fins al límit) i ja no se'n poden substituir més és aleshores quan els usuaris comencem a detectar els errors. Aleshores sí que cal canviar el disc, i tant.

Salutacions,
Josep


 


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/20131112213801.GA22641@doriath.local
--
--
Salutacions...Josep
--

Reply to: