[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problema de disc - sectors defectuosos?12-11-2013, 21:44 (+0100); ETEEEEEEE escriu:
> Pregunto per ignorància...
> Quan un disc comença a tenir sectors defectuosos no és millor canviar-lo
> ipso facto per tal de no perdre dades si s'acaba d'"arreglar" el disc  i no
> es pot recuperar res ?

Depèn... si no has marcat els sectors defectuosos a l'hora de formatar el
disc (com és el cas) pot ser que et vagis trobant els sectors dolents a
mesura que vas utilitzant el disc.

El que m'estranya és que ara estan marcats i en segueix trobant...


Reply to: