[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problema de disc - sectors defectuosos?Pregunto per ignorància...
Quan un disc comença a tenir sectors defectuosos no és millor canviar-lo ipso facto per tal de no perdre dades si s'acaba d'"arreglar" el disc  i no es pot recuperar res ?
Gràcies!!


El dia 12 de novembre de 2013 20.20, tictacbum <tictacbum@gmail.com> ha escrit:
pots mirar si l'smart et diu mes coses, el paquet es diu smartmontools i pots veure la info de l'estat del disc amb:

sudo smartctl -a /dev/sda (pot variar segons el tipus de disc)

salut!


El dia 12 de novembre de 2013 18.18, Ricard Vilaró <rvilaros@gmail.com> ha escrit:

Hola Ernest,

A mi ja em va passar amb un disc, que per molt que marqués els sectors defectuosos amb diverses aplicacions, sempre el sistema els trobava. Fins que no vaig canviar el disc no em van desapareixer els problemes.

Sort,


2013/11/12 Ernest Adrogué <nfdisco@gmail.com>
Hola,

Des de fa uns dies em trobo diversos programes que donen errors I/O i
al dmesg surt:

[150941.722059] ata3.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x0
[150941.722065] ata3.00: BMDMA stat 0x24
[150941.722070] ata3.00: failed command: READ DMA EXT
[150941.722078] ata3.00: cmd 25/00:e0:3e:1a:62/00:03:0d:00:00/e0 tag 0 dma 507904 in
[150941.722078]          res 51/40:00:67:1d:62/40:00:0d:00:00/00 Emask 0x9 (media error)
[150941.722082] ata3.00: status: { DRDY ERR }
[150941.722086] ata3.00: error: { UNC }
[150941.840359] ata3.00: configured for UDMA/133
[150941.840383] sd 2:0:0:0: [sda] Unhandled sense code
[150941.840387] sd 2:0:0:0: [sda]
[150941.840390] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[150941.840394] sd 2:0:0:0: [sda]
[150941.840396] Sense Key : Medium Error [current] [descriptor]
[150941.840400] Descriptor sense data with sense descriptors (in hex):
[150941.840403]         72 03 11 04 00 00 00 0c 00 0a 80 00 00 00 00 00
[150941.840413]         0d 62 1d 67
[150941.840419] sd 2:0:0:0: [sda]
[150941.840423] Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[150941.840427] sd 2:0:0:0: [sda] CDB:
[150941.840429] Read(10): 28 00 0d 62 1a 3e 00 03 e0 00
[150941.840439] end_request: I/O error, dev sda, sector 224533863
[150941.840484] ata3: EH complete

El número de sector va variant.  Fa uns dies vaig probar de marcar els
sectors defectuosos del disc amb fsck, però veig que continuen sortint
errors.  És normal?

Aquest disc és un Seagate que em van donar a canvi d'un disc espatllat que
els vaig enviar, no fa ni 1 any que el tinc!!


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/20131112162256.GA20951@doriath.local

Reply to: