[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: És recomanable passar-se de Wheezy a Testing?Jo porto a testing molts anys i només m'he trobat amb problemes puntuals, però ni més ni menys que amb algunes instal.lacions de estable o de  altres distribucions. Jo diria que els problemes deuen venir de la configuració "exòtica" que tens. Amb una sola tarja nvidia no he tingut cap problema ni amb els drivers lliures ni amb els propietaris. Jo crec que per una estació de treball casolana ( no de producció) testing és suficientment estable. Jo de fet m'hi trobo tant còmode que a la feina també faig servir testing. He vist distribucions d'aquestes "punteres" amb versions de programari posteriors als que tinc a testing. L'únic problema que te és que l'has d'anar actualitzant sovint, si vols estar al dia. Però com a estable... A mi no se'm penja mai.

El 12/11/2013 17:43, "Jordi Boixader (Idroj)" <idroj@bergueda.org> escribió:
Bé, gràcies a tots per haver opinat del tema.

Dir-vos, que un cop llegides les primeres contestacions, em vaig decidir a passar de Wheezy a Jessie i el resultat va ser un desastre. Hauria d'haver fet cas als que veu contestar més tard recomanant no passar-m'hi.

Un cop acabat de fer el dist-upgrade i reinicar l'equip, em vaig trobar que mentres arrancava sortien una serie de missatges con d'error que ara no recordo. Tambe que a mig carregar, quan li tocava saltar a la part gràfica es quedava penjant. Amb ALT+F1 podia obrir una altra consola i accedir-hi. Però no hi havia manera de configurar la tarja grafica Nvidia. de fet hi tinc una mica de lio, ja que utilitzo 2 tarjes i 3 monitors.

Resultat final, que vaig haver de reinstal·lar la Debian Wheezy de nou, sort que /home va quedar intacte en una altra partició i al anar instal·lant programes, com ara Icedove em va restaurar els correus i les adreces i configuracions sense haver de fer res, i aixo amb molts altres programes.

Moltes gràcies de nou.Al 08/11/13 23:21, En/na Jordi Boixader (Idroj) ha escrit:
Hola,

És recomanable passar-se de Wheezy a Testing? és el Pc que utilitzo sempre.

Deu ser fàcil fer-ho, sinó vaig errar només hauria de canviar les paraules "Wheezy" per "testing" del meu /etc/apt/sources.list ?

$ nano /etc/apt/sources.list

### Repositoris de software Debian Wheezy ###

# Debian CDRom
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 7.0.0 _Wheezy_ - Official amd64 CD Binary-1 20130504-14:44]/ wheezy main

# Debian Wheezy - Repositori oficial
deb http://ftp.es.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
deb-src http://ftp.es.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free

# Debian Wheezy - Actualitzacions de seguretat
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free

# Debian Wheezy-updates, previously known as 'volatile'
deb http://ftp.es.debian.org/debian/ wheezy-updates main contrib non-free
deb-src http://ftp.es.debian.org/debian/ wheezy-updates main contrib non-free

# Debian Multimedia
deb http://www.deb-multimedia.org/ wheezy main non-free
deb-src http://www.deb-multimedia.org/ wheezy main non-free

Creieu que hi sobra algun repositori? o que me n'hi falta algun d'important?


Salut i gràcies!


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: 52825A9C.3070703@bergueda.org" target="_blank">http://lists.debian.org/52825A9C.3070703@bergueda.org


Reply to: