[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

És recomanable passar-se de Wheezy a Testing?Hola,

És recomanable passar-se de Wheezy a Testing? és el Pc que utilitzo sempre.

Deu ser fàcil fer-ho, sinó vaig errar només hauria de canviar les paraules "Wheezy" per "testing" del meu /etc/apt/sources.list ?

$ nano /etc/apt/sources.list

### Repositoris de software Debian Wheezy ###

# Debian CDRom
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 7.0.0 _Wheezy_ - Official amd64 CD Binary-1 20130504-14:44]/ wheezy main

# Debian Wheezy - Repositori oficial
deb http://ftp.es.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
deb-src http://ftp.es.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free

# Debian Wheezy - Actualitzacions de seguretat
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free

# Debian Wheezy-updates, previously known as 'volatile'
deb http://ftp.es.debian.org/debian/ wheezy-updates main contrib non-free
deb-src http://ftp.es.debian.org/debian/ wheezy-updates main contrib non-free

# Debian Multimedia
deb http://www.deb-multimedia.org/ wheezy main non-free
deb-src http://www.deb-multimedia.org/ wheezy main non-free

Creieu que hi sobra algun repositori? o que me n'hi falta algun d'important?


Salut i gràcies!


Reply to: