[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: He rebut aquest correu: lists.debian.org has received bounces from youOn Tue, Nov 12, 2013 at 05:47:24PM +0100, Jordi Boixader (Idroj) wrote:
> Hola, he rebut aquest correu:
> 
> No acabo d'entrendre que esta passant, he fet algo malament?
> 

Jo crec que el problema està en que algú t'ha intentat suplantar per
enviar spam a la llista. De fet, sembla que s'ha fet des de la màquina
falcon450 d'un proveïdor de hosting (el seu nom acaba en 4you).

Jo he rebut aquest mateix mail i ho he notificat a l'empresa de
hosting, a abuse@..., ja que entenc que un client seu ha fet un ús
fraudulent del servei contractat.


-- 
Adrià García-Alzórriz
adria@fsfe.org
GPG Key: 09494C14
... computer hardware progress is so fast.  No other technology since
civilization began has seen six orders of magnitude in performance-price
gain in 30 years.
		-- Fred Brooks

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: