[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: miniconf a barcelona/*
bé, llegint en diagonal la currua de missatges.. dir que vaig cometre l'error de contestar molt ràpid i de suposar aspectes d'aquesta proposta que no eren així, a partir de la primera resposta del joan.. (com per exemple q potser podria ser una trobada més exclusiva, cosa que podria semblar-me bé per altra banda, si així es decidís... :-) )
només q últimament estic sensible amb aquests temes, i no volia generar malentesos (mònica)!
per part meva, n'anem parlant a les pròximes trobades, si s'escau!
*/


El dia 17 d’agost de 2013 12.46, Simó Albert i Beltran <sim6@probeta.net> ha escrit:
Els actes de dones (i/o només per a dones) poden caure molt bé entre
l'esquerrositat o el pensament políticament correcte, però no son massa
diferents a l'exemple que posava en un altre missatge dels clubs
gastronòmics bascos a on només accepten homes... Però allò ho
qualificarem de garrulada, i això no ;-)

Potser és una proposta per a visualitzar les dones del projecte. Però torno a dir que la proposta no és fer un esdeveniment exclusiu per a dones.--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: 520F5495.6080400@probeta.net" target="_blank">http://lists.debian.org/520F5495.6080400@probeta.netReply to: