[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Instal bàsica i post-configuracióHola,
voldria instal·lar debian de manera que en la primera arrencada del
sistema aquest s'acabés de configurar nivell de pass de root, usuaris,
etc...

tot plegat és perquè vull regalar un un ordinador antic (que no vell) i
m'agradaria el sistema operatiu bàsic ja estigués instal·lat i que només
calgué personalitzar contrasenyes, usuaris,...

Sabeu com he de fer la instal·lació per aconseguir-ho?

Xavi


Reply to: