[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Instal bàsica i post-configuracióHola,

> tot plegat és perquè vull regalar un un ordinador antic (que no vell) i
> m'agradaria el sistema operatiu bàsic ja estigués instal·lat i que només
> calgué personalitzar contrasenyes, usuaris,...
> 
> Sabeu com he de fer la instal·lació per aconseguir-ho?

 Des del meu punt de vista, l'única manera de conseguir una cosa similar
és que regalis la màquina "en blanc" i al mateix temps quedis amb la
persona per fer la instal·lació del sistema operatiu conjuntament.
D'aquesta manera el podràs anar guiant durant el procés i, al mateix
temps, l'usuari podrà introduir la configuració que vulgui.

 Salut i peles,

 robert


Reply to: