[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: s'atura el boot al Configuring network interfaceshola,

doncs... la cosa ja està arreglada.

On Fri, Juny 29, 2012 9:19 am, Marc Olive wrote:
../
~
~ Hi ha cap missatge als logs?

sí: molts errors com aquest al /var/log/kern.log

Jun 27 17:24:43 xab kernel: [97480.755379] CIFS VFS: Unexpected SMB signature

he comentat
#//172.17.0.89/GestioDocumental    /var/www/towel/paco cifs  defaults 0 0

i ja boota amb normalitat i la xarxa també tira després de descomentar i
fer un "mount -a" això sí el volum CIFS segueix donant bastants errors...

merci,

salut!

a debian user


Reply to: