[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Error instal·lació PADREEl Dilluns 11 Juny 2012 10:45:23 Griera va escriure:
> Holas:
>
> Al instal·lar el programa PADRE en una debian stable (squeeze), m'ha
> donat l'error:
>
>    Starting Installer ...
>    11-jun-2012 10:35:43 java.util.prefs.FileSystemPreferences
> syncWorld ADVERTENCIA: Couldn't flush system prefs:
> java.util.prefs.BackingStoreException: /etc/.java/.systemPrefs/com
> create failed.

Jo he baixat el .zip independent de plataforma, desempaquetat a un 
directori sota el meu home i executant "java -jar irpf.jar" m'ha 
funcionat tot correctament, fins i tot amb l'OpenJVM de squeeze 
(testing). Ara no puc corroborar els detalls perquè estic amb Lenny per 
qüestions laborals, al vespre si de cas ho miro exactament com ho tinc.

L'instaŀlador no l'he fet servir per a res, a banda que en general 
desconfio bastant de programes que demanen una instaŀlació i sempre 
provo si puc fer-los funcionar amb els permisos d'usuari pelat.

-- 
Atentament,

Eloi Notario.


Reply to: