[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Error instal·lació PADREHola:

Het fet la declaració sense cap problema amb debian estable i el java6 de Sun. Veurem que passa amb la wheezy que no te el java de sun.

Gràcies i salut!!

On Mon, 11 Jun 2012 16:59:36 +0200
Pere Nubiola Radigales <pere@nubiola.cat> wrote:

> M'he baixat el padre com a usuari normal. He executat el script i encara
> que em dona el error que comentes em permet arrancar la aplicació. He fet
> un inici de declaració i em funciona.
> La diferencia es que estic amb una SID i per problemes propis de un
> ordinador de desenvolupament faig servir un java 7.
> 
> Prova de instal·lar la aplicació com a a usuari normal. Verifica la versió
> de java de squeeze. Es molt provable de que no funcioni amb un java menor
> que la 6
> 
> Pere Nubiola Radigales
> Telf: +34 656316974
> e-mail: pere@nubiola.cat
>      pnubiola@fsfe.org
>      pere.nubiola@gmail.com
> 
> 
> 2012/6/11 Griera <griera@gmail.com>
> 
> > Hola:
> >
> > On Mon, 11 Jun 2012 15:32:17 +0200
> > Josep Sanchez <papapep@gmx.com> wrote:
> >
> > > -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> > > Hash: SHA1
> > >
> > > Al 11/06/12 10:45, En/na Griera ha escrit:
> > > > Holas:
> > > >
> > > > Al instal·lar el programa PADRE en una debian stable (squeeze),
> > > > m'ha donat l'error:
> > > >
> > > > Starting Installer ... 11-jun-2012 10:35:43
> > > > java.util.prefs.FileSystemPreferences syncWorld ADVERTENCIA:
> > > > Couldn't flush system prefs: java.util.prefs.BackingStoreException:
> > > > /etc/.java/.systemPrefs/com create failed.
> > > >
> > > > St Google:
> > > >
> > > >
> > http://www.reversexsl.com/j/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=65
> > > >
> > > > diu que haig de donar permisos RWX al directori
> > > > /etc/.java/.systemPrefs, però aquest directori és de root, te tots
> > > > els permisos i l'instal·lació l'he fet com a root.
> > >
> > > Potser precisament el problema et ve per aquí? vols dir que cal
> > > instal·lar-lo com a root?? em sona estrany.
> >
> > Es que demana fer un enllaços simbòlics en un subdirectori de /usr (ara no
> > recordo quin), i com usuari normal no podia.
> >
> > Gràcies i salut!!
> >
> >
> > >
> > > Salut.
> > >
> > >
> > > -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> > > Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux)
> > > Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
> > >
> > > iQIcBAEBAgAGBQJP1fNhAAoJEJBOJru8PbFKijkP/09nwVzGbcZ3jUM3r+gW6Fix
> > > 3hOCmnUoImNITjWzWFDzGqtm2CSPvE+Syd0AedkPQ9jSrvkvK8lngddmtJdRlCMv
> > > qLVfkbJS0sgduuHOiMaqilLJ1OXetlkCsalZXMJVnBOdRzxmYqJug7xp9nWPKIF3
> > > ssvnBsGvpvnXv4I3SNa3wTZNwnjQmvq+J+EJ1LWErd4htwEfsDbmntLDmo8ItjS7
> > > 3wVlKfSpxqU26uGp5l5YDm757VQnvj+icQPdlYJvEN7W27BicGL11guiQTepxhEg
> > > BB0ITdl6i+WpolrRtHFYFYaaBjTd/RNH78qyy4bPG+xTB69h2mB/jIzFW9Vr7yd3
> > > lrwOXssWaMK5/3zxZKg1gDYSFgXmCk6B2BhfScypvE+Eq2Q2gZ6xCr7Zj3OUcqq/
> > > fu6VD+qt9FpyrQBRSTlcdoAPnwYmEhY/lNLoQQuJiLwfMByMzd0rBJglFryXTNcZ
> > > Iw+EX8sefmIRYQqfiqj3Qv2vLNNZd9558riN0pGF4gRALw1XZfQ0/yIJqotj/kVv
> > > z2bCyoxXDo3ww6+j4j5Zp+jIozUgAVHhfQETU/hJ52YM4emKvE+BYo3A1vMCx4pD
> > > 8rkiW/3CrrKm1xfg96V5DFsjU/e+19P+FW4sl+7j1xwcOLfG+Jiigo7vbmxAdAlE
> > > ilF35fY0eIINjqKimXJ5
> > > =uA97
> > > -----END PGP SIGNATURE-----
> > >
> > >
> > > --
> > > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.org
> > > Archive: [🔎] 4FD5F361.6000301@gmx.com">http://lists.debian.org/[🔎] 4FD5F361.6000301@gmx.com
> > >
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.org
> > Archive:
> > [🔎] 20120611154644.6b9b5564@epigpbn01.ad-hugtip.local">http://lists.debian.org/[🔎] 20120611154644.6b9b5564@epigpbn01.ad-hugtip.local
> >
> >


Reply to: