[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Error instal·lació PADREHolas:

Al instal·lar el programa PADRE en una debian stable (squeeze), m'ha donat l'error:

   Starting Installer ...
   11-jun-2012 10:35:43 java.util.prefs.FileSystemPreferences syncWorld
   ADVERTENCIA: Couldn't flush system prefs: java.util.prefs.BackingStoreException: /etc/.java/.systemPrefs/com create failed.

St Google:

   http://www.reversexsl.com/j/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=65

diu que haig de donar permisos RWX al directori /etc/.java/.systemPrefs, però aquest directori és de root, te tots els permisos i l'instal·lació l'he fet com a root.

Algú s'hi ha trobat i sap alguna solució?

Gràcies i salutacions. 


Reply to: