[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

com va anar la FOSDEM?



doncs això ...

els/les que us vàreu apropar a Bèlgica, com va anar la FOSDEM 2012?

Àlex


Reply to: