[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Instalant El DNIE a la sidDes de fa temps volia instalar el Opendnie a la SID tenin en compte que es un desenvolupament fet jun amb els de opensc, encara que no està incorporat a la distribució.

els pasos son:

1. Baixar-me el font del Opensc
apt-get source opensc

2. Baixarme el fond del Opendnie al mateix directori que tinc que he baixat el source del opensc
wget https://forja.cenatic.es/frs/download.php/1332/opensc-opendnie-0.12.2.tar.gz

3. extreure el fitxers del opendnie sobre el opensc. Van aparar al mateix directori que els fonts del openssc
tar xvf opensc-opendnie-0.12.2.tar.gz

4. compilar els fonts. Primer hi ha que actualitzar 
dpkg-source --commit
dpkg-buildpackage

5. Instal·lar si no està instalat el opensc
aptitude install opensc

6. Instalar el packet compilat ( amd64 en el meu cas). Acceptar que instal.li un noi fitxxer de configuracio.
dpkg -i opensc_0.12.2-2_amd64.deb

7. editar el /etc/opensc/opensc.conf i des-comentar les linies que afecten al DNI (Nota hi ha que tenir el pinentry baixat)
        # Special configuration data for dnie card driver
        card_driver dnie {
               # Enable/Disable user consent on signing (default: enable)
               user_consent_enabled = true;
               # Path to pinentry application ( ignored for Windows build )
               user_consent_app = /usr/bin/pinentry-qt4;
         }
8. des-comentar en el mateix fitxer la linea enable_pinpad = false;
        # The following section shows definitions for PC/SC readers.
        reader_driver pcsc {
                # Limit command and response sizes.
                # Default: n/a
                # max_send_size = 255;
                # max_recv_size = 256;
          ......
               # Enable pinpad if detected (PC/SC v2.0.2 Part 10)
                # Default: true
                enable_pinpad = false;
                #
                # Use specific pcsc provider.
                # Default: libpcsclite.so.1
                # provider_library = libpcsclite.so.1
        }
9. Rearrancar el  pcscd
/etc/init.d/pcscd restart

10. Per el Chrome: amb un usuari normal i executat a un terminal
modutil -add "DNIE" -libfile /usr/lib/opensc-pkcs11.so -dbdir sql:/home/usuari-normal/.pki/nssdb/

He verificat amb les webs de la aeat i del deni-electronico i funciona correctamentEls pasos que he fet son 1 bai
Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere@nubiola.cat
           pnubiola@fsfe.org
           pere.nubiola@gmail.com

Reply to: