[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: com va anar la FOSDEM?Hola Àlex!

On Sat, Feb 18, 2012 at 12:53:03AM +0100, alex@probeta.net wrote:
> doncs això ...
> 
> els/les que us vàreu apropar a Bèlgica, com va anar la FOSDEM 2012?

Doncs jo tinc impressions contradictòries. Per una banda, l'ambient va ser
prou bo, com sempre, i vaig veure moltes cares conegudes (alguna
d'aquesta llista, per primera vegada!), però per altra banda, molts dels
temes de les xerrades no m'acabaven d'enganxar, i vaig dedicar molt de
temps a socialitzar, cosa que en realitat és el meu primer objectiu a la
FOSDEM.

Destaque la xerrada de cloenda, per Bdale Garbee, sobre l'estat del
projecte FreedomBox, i ja en clau més friki, la de Keith Packard sobre el
futur d'X.Org i Wayland.

Pels motius climàtics que us podeu imaginar, tot i haver promès anar a
sopar amb diferent gent per Brusseŀles tant divendres com dissabte, vaig
fer valdre l'autèntic valor de la paraula d'un valencià (és a dir, poc), i
vaig quedar-me en casa refugiat, perquè anar pel carrer a -10°C doncs... a
mi gràcia, gràcia, no em fa molta. :P

FOSDEM és per mi, sense dubte, la conferència de programari indispensable,
fins i tot per damunt de la DebConf, que ja és prou increïble, segurament
per raons totalment diferents. :)

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: