[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Off-topic impressores 3dPerdoneu per l'offtopic, però no sé ben bé on començar a preguntar.
Estic interessat en la construcció d'impressores 3d, i en les tècniques
bàsiques com soldadura, etc, i, evidentment, drivers en debian. Sabeu de
gent aquí que estigui treballant aquest tema?


Reply to: