[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Com sobreviure en territori enemic? (a.k.a autenticació linux en entorns windows)Orestes Mas writes:
 > [...]
 > 
 > Com es pot aprofitar el sistema d'autenticació de windows (proveït pel Samba 
 > del servidor) per tal d'autenticar també els usuaris de Linux? Quins paquets 
 > cal instal·lar, i què m'haig de mirar, essencialment?
 > 

Temps era temps vaig fer uns experiments per convèncer el centre de
càlcul de l'ETSEIB que podien instaŀlar clients linux a les aules fins
i tot treballant amb un servidor hostil windows. La cosa va acabar bé
políticament, però malament tècnicament: no ho recomano a ningú. Ara
bé, crec que la part d'autenticació dels clients linux contra el
servidor windows et pot donar pistes [1].

Toni

[1] http://www.lsi.upc.edu/~tonis/inf/DebianETSEIB.html#configuraci-de-winbind


Reply to: