[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Com sobreviure en territori enemic? (a.k.a autenticació linux en entorns windows)Hola,

El 01/02/2012, a las 14:31, Orestes Mas <orestes@tsc.upc.edu> escribió:

> Hoola a tothom, feia molt de temps que no escrivia, però les llistes estan per 
> ajudar-se, no? doncs us demano consell:
> 
> Permeteu-me descriure-us la situació ipreguntar-vos per la possible solució. 
> Si no teniu ganes d'entrar en detalls excessius, crec que només amb una guia 
> general de per on tirar ja ho podré investigar jo sol.
> 
> Una petita empresa té una xarxa formada per un servidor GNU/Linux i uns 
> clients que són tots windows. El servidor actua de controlador de domini 
> windows gràcies al Samba, i tots els clients s'autentiquen contra ell. Fins 
> aquí tot normal  funciona bé.
> 
> La qüestió és que a instàncies meves ara aquesta gent introduirà a la xarxa un 
> client exclusivament GNU/Linux, perquè ja estan tips de bregar amb diversos 
> virus que han afectat regularment ordinador de secretaria, on hi ha la 
> comptabilitat i altres coses comunes. Aquest ordinador executarà també windows 
> en una màquina virtual per poder seguir usant els programes de comptabilitat, 
> però aquest fet és irrellevant pel què ens ocupa.
> 
> Una vegada descrita la situació, el nucli de la meva pregunta és el següent: 
> Com es pot aprofitar el sistema d'autenticació de windows (proveït pel Samba 
> del servidor) per tal d'autenticar també els usuaris de Linux? Quins paquets 
> cal instal·lar, i què m'haig de mirar, essencialment?
> 
> Gràcies de bestreta.
> 
> -- 
> Cordialment,
> 
> Orestes Mas.
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 1588791.0ZvqDqEhQn@oersted.upc.edu">http://lists.debian.org/[🔎] 1588791.0ZvqDqEhQn@oersted.upc.edu
> 

El samba fa servir ldap per validar els usuaris? Ho dic per que en aquest cas segur que hi han moduls pam per la pantalla de login i per muntar un recurs compartit no tindria que haver cap problema.

Reply to: