[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: GNOME 3: com evitar-lo?Bon dia,

També hi ha l'opció que ha triat Mint a la versio 12 ... Meta... no l'he provat jo però hi ha una petita ressenya a http://www.genbeta.com/a-fondo/linux-mint-12-lisa-rc-a-fondo
Pot servir per a guanyar temps i milloren gnome.

Carles
 

> Date: Sun, 13 Nov 2011 14:07:32 +0100
> From: eadrogue@gmx.net
> To: debian-user-catalan@lists.debian.org
> Subject: Re: GNOME 3: com evitar-lo?
>
> 13/11/11 @ 10:22 (+0100), cubells escriu:
> > A la llista en anglès s'ha obert un fil interessant al respecte:
> >
> > http://lists.debian.org/debian-user/2011/11/msg00825.html
> >
> >
> > En resum tens 4 opcions:
> >
> > 1) esperar-te a que millore el gnome
> > 2) aguantar-te tal i com és
> > 3) canviar-te a un altre escriptori
> > 4) fer un forc i tornar a gnome2 perquè és programari lliure
> >
> > La majoria a la llista opteu sembla per la 3ra. opció.
> >
> > Jo més bé estic amb Scott:
> >
> > http://lists.debian.org/debian-user/2011/11/msg00829.html
> >
> > Criticar als desenvolupadors quan són ells els que programen i
> > gasten el seu temps és molt fàcil. I no serveix de res.
>
> No hi estic d'acord. Un projecte s'ha de poder criticar, sigui de
> programari lliure o no, i les crítiques sempre i quan estiguin
> argumentades són útils pels desenvolupadors.
>
> >
> > Igual que vosaltres demaneu que l'escriptori romangui igual que el
> > gnome 2 hi ha un munt d'usuaris que demanen que el gnome funcione
> > als seus dispositius.
> >
> > No es pot tenir un escriptori sense canviar i pretendre que funcioni
> > al teu telèfon, al teu tablet, i en el maquinari més modern.
>
> Jo no pretenc que el Gnome funcioni en el meu telèfon. Com he dit
> abans, un ordinador i un telèfon són dispositius diferents que
> s'utilitzen per a coses diferents, la interfície d'usuari no ha de ser
> la mateixa. O és que tu menges sopa amb forquilla perquè la forquilla
> ha de funcionar amb tots els plats???
>
> >
> > Tinc la intuició que és més gent la que demana modernitzar
> > l'escriptori que es quedi com està.
>
> Això és el que realment no se sap. Dubto que hi hagi gent en contra de
> modernitzar, ara modernitzar no vol dir fer canvis a la interfície
> sense pensar en les implicacions. La pregunta és: els usuaris que
> treballen amb moltes finestres obertes alhora, que han de canviar de
> finestra sovint o d'escriptori virtual, ho poden seguir fent amb la
> nova interfície, o els hi resulta tan incòmode que no poden? I la
> resposta és que no poden, per això tanta gent està canviant
> d'escriptori.
>
>
> Ernest
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: http://lists.debian.org/[🔎] 20111113130732.GA18157@doriath.local
>

Reply to: