[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xorg + nvidia (el no va mes en sadisme)El Dilluns dia Dilluns 03 Octubre 2011 HUBBLE@telefonica.net

>

>

> Direu: *Noi es que no tens el mòdul nvidia*

>

> Doncs no esteu en lo cert:

> [root@niebla~]# lsmod | grep nvidia

> nvidia 7036889 0

> i2c_core 19141 6

> nouveau,drm_kms_helper,drm,i2c_algo_bit,nvidia,i2c_nforce2


Sense invalidar per res les respostes dels altres, aquest llistat està indicant que el mòdul i2c_core està essent usat perl mòdul "nvidia" però també pel "nouveau"!!


No pot donar problemes això?? Vull dir, dos drivers intentant controlar el mateix maquinari...


Orestes.Reply to: