[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fetchmail no troba els certificats SSL+ Ernest Adrogué <eadrogue@gmx.net>:

> $ fetchmail --sslcertpath /etc/ssl/certs pop.gmx.net

En una squeeze acabada d'instal·lar funciona sense problemes,
tant si indiques --sslcertpath com si no.

Has executat el c_rehash al directori /etc/ssl/certs com a root?
Sempre pots canviar el nom del /etc/ssl/certs a alguna altra
cosa i reinstal·lar el paquet ca-certificates.

-- 
Alex Muntada <alexm@alexm.org>
http://alexm.org/


Reply to: