[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

fetchmail no troba els certificats SSLHola,

Des de fa temps el fetchmail em dóna un error dient que no pot trobar
el certificat de l'emissor pel servidor pop.gmx.net.

L'emissor és una empresa que es diu Thawte Premium Server CA i resulta
que el certificat en qüestió està en el directori /etc/ssl/cert (forma
part del paquet ca-certificates). Si indico el fitxer amb l'opció
--sslcertfile el troba i no dóna error

fetchmail --sslcertfile /etc/ssl/certs/Thawte_Premium_Server_CA.pem pop.gmx.net

en canvi amb l'opció --sslcertpath no funciona:

$ fetchmail --sslcertpath /etc/ssl/certs pop.gmx.net
[...]
fetchmail: Error en verificar el certificat del servidor: unable to
get local issuer certificate
fetchmail: This means that the root signing certificate (issued for
/C=DE/ST=Bayern/L=Munich/O=GMX GmbH/CN=pop.gmx.net) is not in the
trusted CA certificate locations, or that c_rehash needs to be run on
the certificate directory. For details, please see the documentation
of --sslcertpath and --sslcertfile in the manual page.

Això del c_rehash ho he fet i no soluciona del problema. Si algú altre
si ha trobat, quin directori se suposa que has d'especificar en el
--sslcertpath? O és un bug?

Salutacions,

-- 
Ernest


Reply to: