[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: desinstal·lació apache2Bones Angelbat,

El paquet "apache2" en realitat és un meta-paquet que instal·la totes les 
dependències del servidor apache. apt-get elimina el paquet però no les seves 
dependències.
Jo (i Debian) et recomano que usis aptitude millor que no pas l'apt-get.

Mira quins paquets tens instal·lats de l'apache i desintal·le'ls:

$ aptitude search apache | grep ^i
i A 
i A apache2-utils          - utility programs for webservers      
i A apache2.2-bin          - Apache HTTP Server common binary files  
i A apache2.2-common        - Apache HTTP Server common files      
i A libapache2-mod-php5       - server-side, HTML-embedded scripting 
langu
# aptitude purge apache2.2-bin apache2-utils apache2.2-common...
(o els que et surtin a tu)

A veure si ara et desintal·la bé.

Salutacions,

On Wednesday 24 August 2011 13:58:32 angelbat wrote:
> Hola llista.
> 
> He volgut desinstal·lar apache2. He fet "apt-get remove --purge
> apache2", i sembla que ha anat tot bé, però el servidor web encara
> funciona. He reiniciat l'ordinador, dons es evident que el servei no ha
> estat eliminat. Suposava jo que en reiniciar ja no s'engegaria l'apache,
> pero res. Funciona com si no l'hagues desinstal·lat.
> 
> No sabeu pas quina es la manera correcta de desinstal·lar-lo del tot?
> 
> Salutacions i gracies.

-- 

Marc Olivé
Blau Advisors

www.blauadvisors.com 


Reply to: