[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: desinstal·lació apache2+ angelbat <angelbat@graciasensefils.net>:

> No sabeu pas quina es la manera correcta de desinstal·lar-lo del tot?

apache2 és un meta-paquet:

http://packages.debian.org/search?keywords=apache2

Això vol dir que tens alguns dels paquets que el proveeixen
instal·lats. Són aquests els que cal desinstal·lar.

Prova a fer això per veure els que tens encara instal·lats:

$ dpkg -l '*apache2*' | grep ^i

-- 
Alex Muntada <alexm@alexm.org>
http://alexm.org/


Reply to: