[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

desinstal·lació apache2



Hola llista.

He volgut desinstal·lar apache2. He fet "apt-get remove --purge
apache2", i sembla que ha anat tot bé, però el servidor web encara funciona.
He reiniciat l'ordinador, dons es evident que el servei no ha estat
eliminat. Suposava jo que en reiniciar ja no s'engegaria l'apache, pero
res. Funciona com si no l'hagues desinstal·lat.

No sabeu pas quina es la manera correcta de desinstal·lar-lo del tot?

Salutacions i gracies.


Reply to: