[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: desinstal·lació apache2Tot aclarat. Una mica culpa meva de no haver-me informat millor. No
sabia que era un metapaquet.

Salutacions i gracies a tots.


Reply to: