[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: com fer el simbol ∆hola hubble,

El Wed, May 18, 2011 at 07:55:35PM +0200 hubble ha dit:

> estic fent un curset i a la hora d'escriure alguna fórmula em trobo que no se escriure alguns símbols, com per exemple aquest: ∆ que el fem servir per representar un increment (de latitud per exemple ∆l=l+ľ). Al Mapa de caràters del gnome no em surt.
> 
> Sabeu de quina manera podria escriure'l sense tenir que fer un copia i pega des d'un document ja existent?

<Ctrl>+<Shift>+u<unicode>

en el teu cas u0394

> Sabeu d'alguna pàgina que s'especialitzi en aquestes coses?, per
> que, per exemple, per escriure "ľ" (una ela amb un accent) haig
> d'anar al Mapa de caràters i si el sapigués fer amb tecles doncs
> crec que guanyaria temps.

un mapa de caràcters unicode pots trobar per exemple a
http://www.ssec.wisc.edu/~tomw/java/unicode.html

depenent de la configuració de teclat pots tenir-ho més fàcil,
teclejant simplement ' + l

salut

-- 
Matthias Kaehlcke
Embedded Linux Developer
Amsterdam

  I am incapable of conceiving infinity, and yet I do not accept finity
             (Simone de Beauvoir)
                                 .''`.
  using free software / Debian GNU/Linux | http://debian.org : :' :
                                `. `'`
gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 47D8E5D4         `-


Reply to: