[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

com fer el simbol ∆Hola,

estic fent un curset i a la hora d'escriure alguna fórmula em trobo que no se escriure alguns símbols, com per exemple aquest: ∆  que el fem servir per representar un increment (de latitud per exemple ∆l=l+ľ). Al Mapa de caràters del gnome no em surt.

Sabeu de quina manera podria escriure'l sense tenir que fer un copia i pega des d'un document ja existent?

Sabeu d'alguna pàgina que s'especialitzi en aquestes coses?, per que, per exemple, per escriure "ľ" (una ela amb un accent) haig d'anar al Mapa de caràters i si el sapigués fer amb tecles doncs crec que guanyaria temps.

Agraït.


Reply to: