[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: com fer el simbol ∆El Wed, 18 May 2011 20:07:40 +0200
casti <casti@sindominio.net> va dir:

>  Hola hubb!
>  El trianglet es la lletra delta grega (diria)
>  I l'apostrof de la l (que suposo es l(prima) el pots simular amb un 
>  accent o un apostrof no?

Hola casti!

Sí, el trianglet és una lletra delta majúscula (ara sí l'he trobat al mapa de caràcters grec), utilitzada en càlcul vectorial com operador laplacià, a d'altres tipus de càlcul es fa servir la minúscula (δ). Però m'agradaria saber cóm escriure-la amb el teclat sense tenir que anar al mapa de caràcters del gnome.

En quan a la ela amb accent (ľ) no m'agrada la estètica de fer ela+accent (l') queda molt separada. I també m'agradaria fer-la amb el teclat (per això de ser més ràpid (i semblar-me a mi mateix més inteligent :)

Fa un temps (potser anys) vaig veure un post en aquesta llista que tractava un tema semblant, i veient que el friquisme de lletres és *algo* que es porta, doncs m'he dit que potser algú em donava una sol·lució.

Gràcies de totes maneres.

NOTA: Et feia a la plaça catalunya :) (que potser és a on hauriem de ser tots/es encara que ens pesin els anys :)

Ens veiem! i gràcies

> 
>  
> 
>  On Wed, 18 May 2011 19:55:35 +0200, hubble <hubble@telefonica.net> 
>  wrote:
> > Hola,
> >
> > estic fent un curset i a la hora d'escriure alguna fórmula em trobo
> > que no se escriure alguns símbols, com per exemple aquest: ∆  que el
> > fem servir per representar un increment (de latitud per exemple
> > ∆l=l+ľ). Al Mapa de caràters del gnome no em surt.
> >
> > Sabeu de quina manera podria escriure'l sense tenir que fer un copia
> > i pega des d'un document ja existent?
> >
> > Sabeu d'alguna pàgina que s'especialitzi en aquestes coses?, per que,
> > per exemple, per escriure "ľ" (una ela amb un accent) haig d'anar al
> > Mapa de caràters i si el sapigués fer amb tecles doncs crec que
> > guanyaria temps.
> >
> > Agraït.
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: 16af6e009fd4619347e0cda6b862f4a4@sindominio.net">http://lists.debian.org/16af6e009fd4619347e0cda6b862f4a4@sindominio.net
> 


Reply to: