[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: com fer el simbol ∆ [sol·lucionat]Moltíssimes gràcies Matthias.

Sabia jo que per aqui hi habia gent que li agradaven aquests temes :)

Gràcies.El Wed, 18 May 2011 20:25:47 +0200
Matthias Kaehlcke <matthias@kaehlcke.net> va dir:

> hola hubble,
> 
> El Wed, May 18, 2011 at 07:55:35PM +0200 hubble ha dit:
> 
> > estic fent un curset i a la hora d'escriure alguna fórmula em trobo que no se escriure alguns símbols, com per exemple aquest: ∆ que el fem servir per representar un increment (de latitud per exemple ∆l=l+ľ). Al Mapa de caràters del gnome no em surt.
> > 
> > Sabeu de quina manera podria escriure'l sense tenir que fer un copia i pega des d'un document ja existent?
> 
> <Ctrl>+<Shift>+u<unicode>
> 
> en el teu cas u0394
> 
> > Sabeu d'alguna pàgina que s'especialitzi en aquestes coses?, per
> > que, per exemple, per escriure "ľ" (una ela amb un accent) haig
> > d'anar al Mapa de caràters i si el sapigués fer amb tecles doncs
> > crec que guanyaria temps.
> 
> un mapa de caràcters unicode pots trobar per exemple a
> http://www.ssec.wisc.edu/~tomw/java/unicode.html
> 
> depenent de la configuració de teclat pots tenir-ho més fàcil,
> teclejant simplement ' + l
> 
> salut
> 
> -- 
> Matthias Kaehlcke
> Embedded Linux Developer
> Amsterdam
> 
>   I am incapable of conceiving infinity, and yet I do not accept finity
>              (Simone de Beauvoir)
>                                 .''`.
>   using free software / Debian GNU/Linux | http://debian.org : :' :
>                                 `. `'`
> gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 47D8E5D4         `-


Reply to: