[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GrubEp Benjamí!

On Mon, Dec 20, 2010 at 03:19:01PM +0100, Benjamí Villoslada wrote:
> Veig que som més amb el mateix problema.  Aleshores es tracta d'esperar
> que es donin per al·ludits amb el bug enviat.
> 
> http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=605615

Li ho he dit per IRC al desenvolupador principal del GRUB. Supose que en
poc temps tindrem una correcció a unstable... sembla que quan s'empra
sprintf en un dels dos llocs, es perd l'escapament de la cometa i
evidentment es genera un syntax error.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: