[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GrubAvui ha arribat una nova versió del Grub i l'error continua, és estrany:

------------------
menuentry 'Debian GNU/Linux, amb el Linux 2.6.34-1-686' --class debian
--class gnu-linux --class gnu --class os {
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    set root='(hd0,msdos1)'
    search --no-floppy --fs-uuid --set 08308c19-770b-44a8-bb1d-4ad853e9f3b6
    echo  'S'''està carregant el Linux 2.6.34-1-686 ...'
    linux  /boot/vmlinuz-2.6.34-1-686
root=UUID=08308c19-770b-44a8-bb1d-4ad853e9f3b6 ro readeon.modeset=0
quiet
    echo  'S'\''està carregant la ramdisk inicial ...'
    initrd /boot/initrd.img-2.6.34-1-686
------------------

-- 
Benjamí
http://blog.bitassa.cat


Reply to: