[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GrubOn Tue, Dec 21, 2010 at 11:53:54AM +0100, Jordi Mallach wrote:
> Li ho he dit per IRC al desenvolupador principal del GRUB. Supose que en
> poc temps tindrem una correcció a unstable... sembla que quan s'empra
> sprintf en un dels dos llocs, es perd l'escapament de la cometa i
> evidentment es genera un syntax error.

Vaja, al final el tema ha sigut més embolicat del que semblava.

Segons POSIX, no està definit com ha de tractar un intèrpret un caràcter '
escapat. I, com no, dash i bash ho interpreten de manera diferent. Total,
que aquells que teniu /bin/sh apuntant a bash (perquè!?), us està petant
el GRUB, mentre que els que tenim dash per /bin/sh ens funciona bé. Era un
poc 50%/50%. ;)

A banda, amb això s'ha detectat que els caràcters UTF-8 es corrompien amb
l'ordre «echo» del GRUB, i això tb ho ha corregit el Colin.

grub2 (1.98+20100804-12) UNRELEASED; urgency=low

 * Backport from upstream:
  - Support big ext2 files (closes: #543924).
  - Fix gettext quoting to work with bash as /bin/sh, and make echo
   UTF-8-clean so that (at least) Catalan boot messages are displayed
   properly (closes: #605615).
  - Initialise next pointer when creating multiboot module (closes:
   #605567).

 -- Colin Watson <cjwatson@debian.org> Tue, 21 Dec 2010 10:39:56 +0000

Mentre això no arribe a unstable o testing, el millor que podeu fer és
reconfigurar el paquet dash per a que siga el shell per defecte del
sistema (ho notareu a les arrencades).

Ara, la mala notícia. Abans de poder pujar això a unstable, cal esperar a
que la versió -11 passe a testing, i per a això encara passaran uns quants
dies. Paciència!

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: