[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GrubHola:
A mi m'ha passat en un ordinador, .. el vaig a rreglar a ma.
a dos més vaig saltar l'actualització problemàtica i no els hi ha passat res.
Gracies.

JManel Grifoll

El 20 de desembre de 2010 0:51, Leopold Palomo Avellaneda <leo@alaxarxa.net> ha escrit:
A Diumenge 19 Desembre 2010, hubble va escriure:
> El Sun, 19 Dec 2010 17:48:56 +0100
>
> Benjamí Villoslada <benjami@gmail.com> va dir:
> > Avui ha arribat una nova versió del Grub i l'error continua, és estrany:
> >
> > ------------------
> > menuentry 'Debian GNU/Linux, amb el Linux 2.6.34-1-686' --class debian
> > --class gnu-linux --class gnu --class os {
> >
> >         insmod part_msdos
> >         insmod ext2
> >         set root='(hd0,msdos1)'
> >         search --no-floppy --fs-uuid --set
> >         08308c19-770b-44a8-bb1d-4ad853e9f3b6 echo    'S'''està carregant
> >         el Linux 2.6.34-1-686 ...'
> >         linux   /boot/vmlinuz-2.6.34-1-686
> >
> > root=UUID=08308c19-770b-44a8-bb1d-4ad853e9f3b6 ro readeon.modeset=0
> > quiet
> >
> >         echo    'S'\''està carregant la ramdisk inicial ...'
> >         initrd  /boot/initrd.img-2.6.34-1-686
> >
> > ------------------
>
> Jo acabo d'actualitzar per veure si es reproduïa l'error però no, ha
> funcionat bé. De fet jo solament vaig *arreglar a ma* una de les entrades
> del meu grub.cfg, i ell sol es va arreglar en la pasada actualització. O
> sigui que jo crec que ja abans s'havia arreglat amb la anterior
> actualització.
>
> L'única diferencia que trobo entre el teu sistema i el meu es la versió del
> kernel: jo = vmlinuz-2.6.32-5-686
> tu = vmlinuz-2.6.34-1-686
>
>
> Fa uns dies pensava que podria ser per que t'havies fet un kernel a ma i
> l'havies posat algun signe raro que feia que s'equivoques el grub (alguna
> seqüencia d'escapament o algo així), però vec que no és així.
>
> el 2.6.34-1-686 no es troba als repositoris ni de testing ni de sid, o
> sigui que, o bé te l'has compilat tu o bé l'has baixat dels repositoris de
> la experimental. <mode sherlock on> Potser el teu kernel te cap script o
> fitxer de configuració o el que sigui que no està del tot complert per que
> és experimental? </mode sherlock off>
>
> Per contra el grub que tenim tots dos és el de SID, i ja fa dies que
> funciona be, o al menys a mi se'm va arreglar el tema en la passada
> actualització.
>
> No se m'acudeix res més.
>
> Apa, sort!

bones,

em vaig fixar en aquest error fa un temps i faig fer una actualització de
màquines i en una d'elles em va passar.

Ho vaig sol·lucionar afegint \

> >         echo    'S'\''està carregant la ramdisk inicial ...'
                             ^^^

aleshores, executant el update-grub2 man export LANG=C em va quedar en anglès
i sense error.

No sé perquè en algunes instal·lacions falla i en altres no.

Leo


--
--
Linux User 152692     PGP: 0xF944807E
Catalonia
-------------------------------------
A: Because it messes up the order in which people normally read text.
Q: Why is top-posting such a bad thing?
A: Top-posting.
Q: What is the most annoying thing in e-mail?


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: 201012200051.25943.leo@alaxarxa.net" target="_blank">http://lists.debian.org/201012200051.25943.leo@alaxarxa.netReply to: