[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: 2 maneres fàcils de col·laborar a DebianHola!

On 12/18/2010 11:32 AM, Orestes Mas wrote:
A Divendres, 17 de desembre de 2010 23:30:28, Mònica Ramírez Arceda va
escriure:
Hola,

Us comento dues maneres "fàcils" de posar el nostre granet de sorra a
Debian com a usuaris (potser ja les coneixeu):

* Fent captures de pantalla: http://screenshots.debian.net/

Aquestes captures apareixen després a la info de cada paquet, per
exemple http://packages.debian.org/sid/redmine

* Etiquetant paquets: http://debtags.alioth.debian.org/edit.html

Aquí teniu un formulari per cercar paquets en els quals cal treballar:
http://debtags.alioth.debian.org/todo.html

Aquí teniu una llista de les etiquetes (debtags):
http://debtags.alioth.debian.org/vocabulary/

Les etiquetes apareixen en la descripció dels paquets (apt-cache show) i
també serveixen per cercar paquets amb una eina molt poderosa, però crec
que una mica desconeguda: axi-cache search.

Doncs per mi del tot desconeguda. Ara l'estic investigant.

Per cert, l'eina està inclosa en el paquet apt-xapian-index, però només a sid,
segons he pogut veure.

No conec el axi-cache, però si el paquet debtags està instaŀlat, es pot fer servir el patró de cerca ~G amb el aptitude. Per exemple

"aptitude search ~Grole::metapackage" et mostra tots els metapaquets.

A més et permet més d'un filtratge, per exemple

"aptitude search ~Grole::metapackage~Ghardware::video" et permet veure tots els metapaquets que fan referència a video

"aptitude search ~Grole::metapackage~i" et permet veure tots els metapaquets que tens instaŀlats.

Jo ho trobo molt útil.

Albert


Reply to: