[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

2 maneres fàcils de col·laborar a DebianHola,

Us comento dues maneres "fàcils" de posar el nostre granet de sorra a
Debian com a usuaris (potser ja les coneixeu):

* Fent captures de pantalla: http://screenshots.debian.net/ 

Aquestes captures apareixen després a la info de cada paquet, per
exemple http://packages.debian.org/sid/redmine

* Etiquetant paquets: http://debtags.alioth.debian.org/edit.html

Aquí teniu un formulari per cercar paquets en els quals cal treballar:
http://debtags.alioth.debian.org/todo.html

Aquí teniu una llista de les etiquetes (debtags):
http://debtags.alioth.debian.org/vocabulary/

Les etiquetes apareixen en la descripció dels paquets (apt-cache show) i
també serveixen per cercar paquets amb una eina molt poderosa, però crec
que una mica desconeguda: axi-cache search.

Cap de les dos contribucions demana registrar-te enlloc.

Si teniu algun dubte, pregunteu en aquest fil, potser us puc ajudar.

Salut!
Mònica

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: