[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [(considerablement) off topic] Freenetxavi writes:

> Ara, un model distribuït a base de mirrors el veig molt difícil,
> atacant el node inicial des d'on es genera la informació fas pupa. No
> crec que amb Tor i criptografia forta per emmagatzemar/ transmetre hi
> hagi la solució completa. La solució seria una Freenet sense els
> inconvenients de Freenet, però si muntes una xarxa com Freenet i filtres
> els continguts, ja no seria Freenet. Seria com una mena de gran VPN.

Segons el meu parer, nomes hi ha una rao per a la que wikileaks segueix
tenint un punt central: el proces de filtratge i anonimitzacio parcial.

Tal com expliquen en la seva web, wikileaks duu a terme 3 tasques (si no
recordo malament; i la ultima es la que requereix certa centralitzacio):

- Proporciona una infraestructura relativament senzilla i distribuida
 per a l'enviament de documents que mante l'anonimitat de qui ho envia
 (no es cap problema)

- Filtratge de la informacio falsa o que ha estat obviament forjada per
 afavorir interessos de qui ho envia

 La solucio es molt senzilla, fes-ho directament public i que d'altres
 ho filtrin un cop ja es public.

 Aixo faria que el proces fos mes facilment victima de la
 desinformacio, un cop hi hagues (ara mes) gent que sense criteri o amb
 menys cura escampes informacio falsa, tot i que no sapigues que ho es.

- Anonimitzacio parcial dels continguts sensibles.

 Aquest pas es vital, i actualment nomes se soste sota la confianc,a
 que diposita sobre Wikileaks la gent que fa els leaks.

 Aqui nomes hi veig 2 possibles solucions:

 - Fer el cercle de confianc,a mes gran, que estadisticament el fa mes
  debil (mantenint el punt central de wikileaks, pero amb mes gent), o
  crear mes cercles de confianc,a (que en si mateixos tambe serian
  cadascun d'ells un punt central per a un conjunt d'informacio; a mes
  a mes de que es complicat guanyar-se aquesta confianc,a).

  Tot aixo, tenint en compte que la gent que participa en aquest
  cercle es relativament anonima, i intercanvien l'analisi de la
  informacio de forma anonima, xifrada i utilitzant sistemes de P2P
  (que crec que es com ho fan).

 - Obligar a la persona que fa el leak, a que dugui a terme ella
  mateixa el process d'anonimitzacio parcial dels continguts.

  Aixo fara segurament que menys persones estiguin disposades a fer un
  leak, a mes a mes de que es mes facil que cometin errors durant
  aquest proces (essent menys persones i sota la ja suficientment alta
  pressio de fer el leak).

apa!

-- 
 "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
 something new, the whole world becomes that much richer."
 -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
 Tollbooth


Reply to: