[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [(considerablement) off topic] FreenetEl dc 08 de 12 de 2010 a les 18:16 +0100, en/na xavi va escriure:
> El problema és que Wired igual tenia raó quan va decretar el final
> d'Internet. Per molta gent Internet ja no és el lloc on podies trobar de
> tot (com la recordarem els més iaios), sinó una mena de capa que sosté
> Facebook, Twitter, Youtube, Flickr i Google. La resta per aquesta gent
> són continguts adjacents a aquestes mega empreses que gestionen la
> informació i la comunicació de centenars de milions de persones.
> 
> El problema és que viure fora de Google, Flickr, Twitter, Youtube i
> Facebook cada cop es fa més difícil... Un exemple, acabo de cancel·lar
> el meu compte de Twitter (efectivament, no m'ha fet gens de gràcia la
> censura aquest cop sí, real contra l'Assange i WL), un compte que feia
> servir gairebé només per lurkejar el que fan sobretot empreses i gent
> conegudilla del món GIS lliure. El problema és que les empreses i gent
> conegudilla d'aquest món només treballen amb Twitter...

Només un apunt, que crec que ve al cas. Us passo un article del Tim
Berners-Lee on, entre d'altres temes, critica la fragmentació d'internet
que estan creant les "xarxes socials":

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=long-live-the-web

Mònica

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: