[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

OT: guia per l'optimització del mysqldPer si algú l'interessa o la vol completar ;-)

http://www.calbasi.net/web/my_cnf_drupal

--

Joan Cervan i Andreu
http://personal.calbasi.net

"El meu paper no és transformar el món ni l'home sinó, potser, el de ser útil, des del meu lloc, als pocs valors sense els quals un món no val la pena viure'l"
A. Camus

i pels que teniu fe:
"Déu no és la Veritat, la Veritat és Déu"
Gandhi


Reply to: