[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Votar la diagonalHola Orestes,

> Pero, bé, per una vegada no deixarem de veure-hi el cantó positiu. És un pas
> endavant, i no menor. És curiós que el ressò hagi estat nul.

Estem muntant una web per tractar d'informar sobre aquestos
esdeveniments, a la llei pots trobar de tot i des de fa anys.
Mirat els PDF de la presentació de Silvia [1], si t'interessa aquest
tema, hi trobaràs articles collonuts. :-)

[1] http://reddigital.org/node/12

-- 
 Héctor Orón

"Our Sun unleashes tremendous flares expelling hot gas into the Solar
System, which one day will disconnect us."


Reply to: