[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Votar la diagonalHola,

2010/5/11 Ernest Adrogué <eadrogue@gmx.net>:
> 11/05/10 @ 05:54 (+0200), thus spake Pere Nubiola Radigales:
>> Magnific el program de votar la diagonal. Exigeix la versio 6 de java,
>> firefox o tots el internets explorers.
>> Amb iceweasel entra correctament pero no sap llegir la llista de
>> certificats. Amb konqueror, si li dius que ets un firefox no reconeix
>> el java 6 que es el que ara tinc habilitat. I amb el opera res de res.
>> Felicitats Ajuntament de Barcelona. El vostre sistema de vot
>> electrónic facilita molt la participació
>
> La lectura positiva és que com a mínim ara *intenten* que es pugui
> votar amb altres s.o. diferents del Windows. Una altra cosa és
> que ho aconsegueixin ;)

Sembla que ha passat de... moda a llei ;-)

http://boe.es/boe/dias/2010/01/29/pdfs/BOE-A-2010-1331.pdf

Salutacions,
-- 
 Héctor Orón

"Our Sun unleashes tremendous flares expelling hot gas into the Solar
System, which one day will disconnect us."


Reply to: