[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Votar la diagonalA Dimarts 11 Maig 2010 13:23:22, Hector Oron va escriure:
> Hola,
> 
> 2010/5/11 Ernest Adrogué <eadrogue@gmx.net>:
> > 11/05/10 @ 05:54 (+0200), thus spake Pere Nubiola Radigales:
> >> Magnific el program de votar la diagonal. Exigeix la versio 6 de java,
> >> firefox o tots el internets explorers.
> >> Amb iceweasel entra correctament pero no sap llegir la llista de
> >> certificats. Amb konqueror, si li dius que ets un firefox no reconeix
> >> el java 6 que es el que ara tinc habilitat. I amb el opera res de res.
> >> Felicitats Ajuntament de Barcelona. El vostre sistema de vot
> >> electrónic facilita molt la participació
> > 
> > La lectura positiva és que com a mínim ara *intenten* que es pugui
> > votar amb altres s.o. diferents del Windows. Una altra cosa és
> > que ho aconsegueixin ;)
> 
> Sembla que ha passat de... moda a llei ;-)

Està en la bona línia, però ja veurem com acaba (és que un ja té una edat...)

A vegades el llenguatge jurídic deixa portes obertes per tal que es pugui 
acceptar qualsevol cosa. Per exemple, observeu la definició de "Uso 
generalizado" de la pàgina 18:

"Uso generalizado por los ciudadanos: Usado por casi todas las personas 
físicas, personas jurídicas y entes sin personalidad que se relacionen o sean 
susceptibles de relacionarse con las Administraciones públicas españolas."

Uséase: que substitueixen "generalizado" per "casi todas". Ai, que em 
descollono...

Això vol dir que si un dia, per exemple, la quota de mercat de windows baixa 
fins a, posem per cas, un 85%, l'administració deixarà automàticament de 
contractar solucions windows?

Pero, bé, per una vegada no deixarem de veure-hi el cantó positiu. És un pas 
endavant, i no menor. És curiós que el ressò hagi estat nul.

Orestes.


Reply to: