[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Votar la diagonal11/05/10 @ 05:54 (+0200), thus spake Pere Nubiola Radigales:
> Magnific el program de votar la diagonal. Exigeix la versio 6 de java,
> firefox o tots el internets explorers.
> Amb iceweasel entra correctament pero no sap llegir la llista de
> certificats. Amb konqueror, si li dius que ets un firefox no reconeix
> el java 6 que es el que ara tinc habilitat. I amb el opera res de res.
> Felicitats Ajuntament de Barcelona. El vostre sistema de vot
> electrónic facilita molt la participació

La lectura positiva és que com a mínim ara *intenten* que es pugui
votar amb altres s.o. diferents del Windows. Una altra cosa és
que ho aconsegueixin ;)

> 
> Pere Nubiola Radigales
> Telf: +34 656316974
> e-mail: pere@nubiola.cat
>      pnubiola@fsfe.org
>      pere.nubiola@gmail.com
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] AANLkTikYcjvsrZACayehq-InXqSL9r-QsQD4NolBd611@mail.gmail.com">http://lists.debian.org/[🔎] AANLkTikYcjvsrZACayehq-InXqSL9r-QsQD4NolBd611@mail.gmail.com


Reply to: