[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Redirigir ports amb IPTABLESEl Monday 15 March 2010 14:58:16 Jordi Funollet va escriure:
> On Monday 15 March 2010 14:09:56 Marc Olive wrote:
> > El tallafocs té dues tarjes de xarxa, una endollada al switch amb la IP
> > (interna) 192.168.1.2 i una altra endollada al router adsl amb la IP
> > 192.168.1.10.
>
> Tot a la 192.168.1.0??? Això és un error al picar el mail o realment ho
> tens així?

Ho tinc així de forma provisional, un cop funcioni correctament podré crear 
vàries sub-xarxes, que és la idea. De fet el router adsl té un port cap el 
switch general per donar servei i un altre cap el tallafocs, lògicament el 
cable cap el switch el treuré així que pugui.
El problema és que tenim varis serveis externs funcionant que han de seguir 
fent-ho, a part de la pròpia connexió a internet, i el router adsl que tenim 
només agafa IPs /24.
Crear sub-xarxes i l'escassetat de ports que puc redirigir indiviudalment amb 
el router són dos bones causes per crear la màquina pont.

> --
> ##############################
> ### Jordi Funollet
> ### http://www.terraquis.net-- 

Marc Olivé
Grup Blau

www.grupblau.com  


Reply to: