[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Redirigir ports amb IPTABLESOn Monday 15 March 2010 15:38:06 Marc Olive wrote:
> > Tot a la 192.168.1.0??? Això és un error al picar el mail o realment ho
> > tens així?
> 
> Ho tinc així de forma provisional, un cop funcioni correctament podré
> crear vàries sub-xarxes, que és la idea.

Em sembla que amb això estàs "enganyant" al firewall. Li dius que té dues 
interfícies, endollades a dues xarxes diferents, que després resulta que són 
la mateixa.

Si li dones informacions incoherents difícilment farà la feina.

> De fet el router adsl té un port
> cap el switch general per donar servei i un altre cap el tallafocs,
> lògicament el cable cap el switch el treuré així que pugui.

Cada port del firewall ha d'estar a una xarxa IP diferent. Això sols implica 
reconfigurar un port del router i un del firewal, no hauria d'afectar la resta 
de la xarxa. Per exemple,

  eth0 -> 192.168.2.0
  eth1 -> 192.168.1.0

No sé si el problema vé d'aquí, però per enrutar d'una xarxa a una altra cal 
que hi hagin dues xarxes, i tu sols en tens una. :-)

> El problema és que tenim varis serveis externs funcionant que han de
> seguir fent-ho, 

Me'n faig el càrrec.

-- 
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.net


Reply to: